Αν θέλετε να κατεβάστε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πατριωτικού Συνδέσμου Τρικολώνων καλεί τα μέλη του Συνδέσου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει σε συνεδρίαση την 5η Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου στην Αθήνα, οδός Νικηταρά 6, 3ος όροφος, τηλ. 2103800564, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Τα καθορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

  1. Απολογισμός δραστηριοτήτων και υποβολή προς έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του  λήξαντος έτους 2019 καθώς και απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2019.
  2. Ανακοίνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2020.
  4. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2020.

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στον προαναφερόμενο τόπο, ώστε να υπάρξει αντιπροσωπευτική μαζική συμμετοχή.

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

 

Ο Πρόεδρος                 Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ι. Μπαρούτσας   Πηνελόπη Δρακοπούλου

 


 

Αν θέλετε να κατεβάστε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει διευκρινίζει και εφιστά την προσοχή των μελών επί των εξής θεμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού του Συνδέσμου:

  1. Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Διοίκησης του Συνδέσμου.
  2. Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
  3. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις εφόσον έχουν συμπληρώσει θητεία ενός τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους.
  4.  Τα μέλη του Συνδέσμου για να μπορούν να εκλεγούν σαν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν συμπληρώσει θητεία δυο τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.
  5. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει τη νόμιμη απαρτία όταν, κατά την έναρξη της συνεδρίασής της, παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/3 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.
  6. Τα μέλη του Συνδέσμου είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν ταμειακώς και να καταβάλουν τις συνδρομές τους μέχρι την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

 

 

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020_ 17:00-19:00

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020_ 17:00-19:00

 

Με φιλικούς και πατριωτικούς χαιρετισμούς

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ι. Μπαρούτσας   Πηνελόπη Δρακοπούλου